Journalisten moesten Chinezen bespioneren

 

Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM, vrijdag Personen die door de AIVD worden benaderd om als informant of agent voor de dienst te gaan werken, kunnen hiertoe niet gedwongen worden , zo benadrukt de inlichtingendienst. Net zomin kunnen zij gedwongen worden om bepaalde informatie te verstrekken. Zowel de medewerking als de informatieverstrekking aan de AIVD is dus geheel vrijwillig en betreft primair de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon zelf.

 

Uit informatie die De Telegraaf heeft ontvangen, blijkt dat de Nederlandse journalisten is gevraagd verslagen over en foto s te maken van Chinese officials die contact zochten met Nederlandse officials en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid, die bijeenkwamen in het Holland Heineken House.

 

De AIVD wil niet ingaan op verdere vragen, bijvoorbeeld hoe de betrokken journalisten voor vertrek naar China werden geïnstrueerd en of Nederlandse journalisten vaker worden benaderd als bron voor de geheime dienst.

 

Find this Story at 15 juni 2012 

© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.