jun 252012
 

Bij het toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD Het onderzoek van de Commissie heeft zich gericht op de rechtmatigheid van de inzet van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD in de periode van september 2010 tot en met augustus 2011. Deze bevoegdheden zijn neergelegd in de artikelen 25 en 27 van de Wiv 2002 en mogen enkel worden ingezet indien dit [lees verder]