Hits en hints: De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden gelezen en vervolgens worden vergeleken met één of meer referentiebestanden. Deze bestanden bevatten kentekens waarmee iets aan de hand is, bijvoorbeeld een openstaande boete, een gestolen voertuig of een rijontzegging. Er zijn op dit moment 90 mobiele en 120 vaste ANPR-camera’s in gebruik bij de Nederlandse politie.
Dit onderzoek maakt duidelijk of, en zo ja hoe, ANPR kan bijdragen aan (verbeterde) opsporing, vervolging en berechting van delictplegers.
De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
Hoe wordt binnen de Nederlandse strafrechtspleging gebruik gemaakt van ANPR?
Op welke elementen van de strafrechtsketen is ANPR van invloed?
Draagt de inzet van ANPR bij aan een effectiever werkende strafrechtsketen en zo ja, hoe dan?

Inhoudsopgave:
Managementsamenvatting
English summary
Inleiding
ANPR in Nederland
Wetgeving en bewaartermijn
Beoordelingskader ANPR
Stap 1: Scannen
Stap 2: Referentielijsten en hits
Stap 3: Reactie
Neveneffecten, knelpunten en kosten/baten
Slotbeschouwing
Bijlagen
Auteur(s): Flight, S., Egmond, P. van
Organisatie: DSP-groep, WODC
Plaats uitgave: Amsterdam

 Document te vinden bij

Samenvatting te vinden bij

Summary at