• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Hits en hints: De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

  Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden gelezen en vervolgens worden vergeleken met één of meer referentiebestanden. Deze bestanden bevatten kentekens waarmee iets aan de hand is, bijvoorbeeld een openstaande boete, een gestolen voertuig of een rijontzegging. Er zijn op dit moment 90 mobiele en 120 vaste ANPR-camera’s in gebruik bij de Nederlandse politie.
  Dit onderzoek maakt duidelijk of, en zo ja hoe, ANPR kan bijdragen aan (verbeterde) opsporing, vervolging en berechting van delictplegers.
  De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
  Hoe wordt binnen de Nederlandse strafrechtspleging gebruik gemaakt van ANPR?
  Op welke elementen van de strafrechtsketen is ANPR van invloed?
  Draagt de inzet van ANPR bij aan een effectiever werkende strafrechtsketen en zo ja, hoe dan?

  Inhoudsopgave:
  Managementsamenvatting
  English summary
  Inleiding
  ANPR in Nederland
  Wetgeving en bewaartermijn
  Beoordelingskader ANPR
  Stap 1: Scannen
  Stap 2: Referentielijsten en hits
  Stap 3: Reactie
  Neveneffecten, knelpunten en kosten/baten
  Slotbeschouwing
  Bijlagen
  Auteur(s): Flight, S., Egmond, P. van
  Organisatie: DSP-groep, WODC
  Plaats uitgave: Amsterdam

   Document te vinden bij

  Samenvatting te vinden bij

  Summary at