Tappen en infiltreren

De telefoontap is een veelvuldig ingezet opsporingsmiddel. Nu de inzet van telefoontap steeds minder effectief blijkt en de internettap nog in de kinderschoenen staat, lijkt het voor de hand te liggen dat er in de opsporing meer aandacht zal komen voor andere bijzondere opsporingsmethoden, zoals observatie (stelselmatig volgen), infiltratie, pseudokoop en -dienstverlening, undercover stelselmatig informatie inwinnen, inkijken, direct afluisteren en bijstand en opsporing door burgers (informanten en infiltranten). In dit themanummer wordt daarnaast aandacht besteed aan het fenomeen exfiltratie, ofwel meewerkende criminele getuige.

Inhoudsopgave:
Voorwoord
Wie belt er nou nog? De veranderende opbrengst van de telefoontap – G. Odinot en D. de Jong
Mogelijkheden en beperkingen van de internettap – J.J. Oerlemans
Opsporingsbevoegdheden en privacy; een internationale vergelijking – J.B.J. van der Leij
Undercoveroperaties: een noodzaakelijk kwaad? Heden, verleden en toekomst van een omstreden opsporingsmiddel – E.W. Kruisbergen en D. de Jong
De exfiltratie van verdachte en veroordeelde criminelen; over de onmisbaarheid van een effectieve regeling voor coöperatieve criminele getuigen – C. Fijnaut
Summaries

Organisatie: WODC
Plaats uitgave: Den Haag

Document te vinden bij

Voorwoord te vinden bij

Summaries at